Správce:

Kubík Sněžka s. r. o.
U Prašné brány 1090/2
111 21, Praha 1

IČ: 02285444

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jana Vlková
E-mail: vlkova@kubik.cz
Mobil: 602 487 431

Příšlušný úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
ul. pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7

Tel. +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
datová schránka: qkbaa2n
https://www.uoou.cz